Doa Selepas Solat

BismillahirrahmanirrahimMaksudnya:
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semulia-mulia pesuruh-Nya, serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya.
Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam iman, serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami, serta kesihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil.
Ya Allah, akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia.
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka.
Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Setelah selesai bacaan wirid selepas solat, berdoalah ke hadrat Allah. Pohonlah mengikut keperluan diri atau berdoa sebagaimana doa di atas.

Dari Abu Umamah ra., katanya: "Rasulullah SAW ditanya: "Manakah doa yang lebih pasti untuk didengar itu - selanjutnya lalu dikabulkan? Beliau SAW menjawab: "Yaitu di tengah malam yang terakhir dan sehabis solat-solat yang diwajibkan."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

Dari Aisyah radhiallahu'anha, katanya: "Rasulullah SAW itu suka doa-doa yang menghimpun - yakni yang mengandung segala macam kepentingan dan keperluan - dan beliau SAW meninggalkan yang selain itu."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

Allah Ta'ala berfirman:
yang bermaksud:
Berdoalah engkau semua kepada Tuhanmu dengan hati dan rahsia - yakni dengan permohonan yang timbul dari jiwa, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang melanggar batas."  (al-A'raf:55)

Allah Ta'ala juga berfirman:
"Apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu - hai Muhammad - tentang Aku, maka katakanlah bahawa sesungguhnya Aku ini dekat.  Aku dapat mengabulkan permohonan orang yang berdoa padaKu jikalau ia telah memohonkan itu padaKu." sampai habisnya ayat.   (al-Baqarah:186)

Hendaklah berdoa dengan sungguh-sungguh, berazam kuat dalam permohonan itu, membesarkan kemahuan, memohon berkali-kali di samping hati menyakini dirinya bahawa doa akan dikabulkan Allah.  Hendaklah hatinya hadir ketika berdoa kepada Allah, hendaklah bimbang kalau-kalau Allah tak terima doa itu disebabkan lalai dan cuai dalam mendirikan hak Allah, di samping itu hendaklah mengharapkan sepenuh harapan agar doanya itu terkabul, dan segala cita-citanya tercapai disebabkan sifat Pemurah dan benar janji Allah Ta'ala itu.

Ada riwayat menyebut:
"Bahawasanya tiada seorang yang memohon pada Allah Ta'ala, melainkan dikabulkanNya, sama ada Dia menyegerakan pemberian apa yang dipohon, ataupun Dia menolak daripadanya sesuatu bencana yang lebih besar dari apa yang dipohonnya itu, ataupun Dia menyimpan untuknya sehingga boleh diserahkanNya di Hari Akhirat kelak sesuatu yang lebih utama dan lebih sempurna dari apa yang dipohonnya di dunia dahulu."

Lantaran itu, wajarlah bagi setiap hamba untuk selalu berdoa kepada Allah, sentiasa memohon kepadaNya ketika senang atau susah, kaya atau miskin.  Jangan sekali-kali ia merasakan terlalu lambat datangnya pengabulan doa itu, ataupun ia sampai berputus-asa, kerana dalam hal ini mungkin ada rahsianya, atau ada baiknya yang kita tidak tahu sebab terlambatnya pengabulan doa itu.  Mungkin padanya tersembunyi beberapa kebaikan dan manfaat yang kita tidak tahu, maka sebab itu adalah lebih baik kita terus berdoa dan menyerahkan perkaranya kepada Allah SWT semata-mata.

Hendaklah memperbanyakkan meminta keselamatan di dunia dan akhirat.

Dari Anas ra., katanya:"Sebahagian banyak doa Nabi SAW itu ialah: Rabbana atina fiddun-ya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, waqina'adzabannar - Ya Tuhan kami berikanlah kebaikan pada kami di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka."   (Muttafaq 'alaih)
Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan: Katanya: Anas apabila berkehendak akan berdoa dengan sesuatu doa, maka berdoa dengan dengan doa di atas itu, Juga apabila berkehendak memohonkan sesuatu permohonan yang lain, maka dalam doanya itu dimasukkanlah doa di atas itu pula.

Dari Abdulfadhli yaitu al'Abbas bin Abdul Muthalib ra., katanya: "Saya berkata: "Ya Rasulullah, ajarkanlah pada saya sesuatu doa untuk bermohon kepada Allah Ta'ala." Beliau SAW bersabda: "Mohonlah akan keselamatan kepada Allah. Saya tetap beberapa hari berdoa seperti itu, kemudian saya mendatanginya lagi lalu berkata: "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sesuatu doa untuk bermohon kepada Allah Ta'ala. "Beliau SAW bersabda kepada saya: "Hai 'Abbas, paman Rasulullah, mohonlah kepada Allah akan keselamatan di dunia dan akhirat."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih.

Di-ingatkan bagi seorang yang berdoa, memulakan doanya dengan memuji Allah dan mengucap syukur terhadap segala nikmat-Nya.  Sesudah itu ia berselawat dan bersalam terhadap junjungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya.  Ketika menutup doa pun dibuat serupa itu juga, serta diakhiri dengan sebutan Amin...


Wallahu'alam.

No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...