Haramnya Wanita Bepergian Sendirian


Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:
"Tidak halal - yakni haram - bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari penghabisan, kalau ia bepergian sejauh jarak sehari semalam, melainkan wajib disertai orang yang menjadi mahramnya."

(Muttafaq 'alaih)Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya ia mendengar
Nabi s.a.w. bersabda:

"Janganlah seseorang lelaki itu menyendiri dengan seseorang wanita, melainkan wanita itu wajiblah disertai oleh orang yang menjadi mahramnya. Juga janganlah seseorang wanita itu pergi, melainkan ia wajiblah disertai orang yang menjadi mahramnya."

Ada seorang lelaki berkata: "Sesungguhnya isteri saya hendak keluar untuk beribadat haji, sedang saya telah dicatat diriku untuk mengikuti peperangan ini dan ini?" Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Pergilah berhaji dengan isterimu."

(Muttaffaq 'alaih)No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...