Sunnahnya Keluar Pada Hari Khamis


Dari Ka'ab bin Malik r.a. bahawasanya Nabi s.a.w
keluar pada hari peperangan Tabuk pada hari Khamis. Beliau s.a.w itu memang suka sekali keluar bepergian pada hari Khamis. (Muttafaq 'alaih)


Dalam riwayat kedua kitab shahih Bukhari dan Muslim disebutkan:
"Niscayalah sedikit sekali - yakni jarang benar - Rasulullah s.a.w itu keluar bepergian, melainkan pada hari Khamis."

No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...