Orang Yang Mendapat Pahala Di Majlis Ilmu

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Ta’ala berfirman dalam Surah Thaha ayat 114, yang bermaksud:
“Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku.”

Allah Ta’ala juga berfirman:
”Katakanlah:”Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui – yakni berilmu – dan orang-orang yang tidak mengetahui – yakni tidak berilmu.”   (az-Zumar:9)

Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari engkau semua dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.”  (al-Mujadalah:11)


Dikatakan ada empat golongan yang diberi pahala dalam majlis ilmu iaitu:
  • Orang yang bertanya
Dia dapat pahala belajar dan disebabkan pertanyaannya maka dia turut mendapat pahala bilamana orang lain pun ikut mendapat ilmu hasil dari pertanyaannya itu.  Dan jika orang lain itu ikut mengamalkan ilmu itu, maka lagi bertambah-tambahlah pahalanya InsyaAllah. Tapi kena ada adabnya nak bertanya, ada masanya yang boleh bertanya bukan tak kira masa sehinggakan boleh mengganggu perjalanan majlis ilmu.

Dari Abu Hurairah r.a pula bahawasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk – yakni kebenaran, maka baginya adalah pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun dari pahala mereka itu.”  (Riwayat Muslim)

Dari Sahl bin Sa’ad ra bahawasanya Nabi SAW bersabda kepada Ali ra:
“Demi Allah, niscayalah andaikata Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lelaki dengan perantaraan usahamu, maka hal itu adalah lebih baik daripada unta-unta yang merah-merah.” Sebagai kiasan hartabenda yang paling dicintai oleh bangsa Arab.  (Muttafaq ‘alaih)

Dari Abu Hurairah ra., katanya: “Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan mempermudahkan baginya suatu jalan untuk menuju ke syurga.”   (Riwayat Muslim)

Dari Abuddarda’ ra., katanya: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari sesuatu ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan memudahkan untuknya suatu jalan untuk menuju syurga, dan sesungguhnya para malaikat itu niscayalah meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu itu, kerana ridha sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang itu.  Sesungguhnya orang alim itu niscayalah dimohonkan pengampunan untuknya oleh semua penghuni di langit dan penghuni-penghuni di bumi, sampaikan ikan-ikan yu yang ada di dalam air.  Keutamaan orang alim atas orang yang beribadat itu adalah seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang yang lain.  Sesungguhnya para alim ulama adalah pewarisnya para Nabi, sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, hanyasanya mereka itu mewariskan ilmu.  Maka barangsiapa dapat mengambil ilmu itu, maka ia telah mengambil dengan bagian yang banyak sekali.”  (Riwayat Abu Dawud dan Termidzi)

Dari Anas ra., katanya: Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia dianggap sebagai orang yang berjihad fi-sabilillah sehingga ia kembali.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

Dari Abu Hurairah ra pula., katanya: "Rasulullah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan dari golongan ilmu yang semestinya untuk digunakan mencari keredhaan Allah 'Azzawajalla, tetapi ia mempelajarinya itu tiada lain maksudnya, kecuali hendak memperoleh sesuatu tujuan dari keduniaan, maka orang yang sedemikian tadi tidak akan dapat menemukan keharuman syurga pada hari kiamat." Yakni bau harumnya syurga itu tidak akan dapat dirasakannya.
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

Dari Abdullah bin Umar r.huma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesiapa yang belajar ilmu untuk maksud lain selain dari redha Allah SWT (umpamanya untuk mencari kemuliaan, kemasyuran, harta dan lain-lain) maka hendaklah dia menempah tempatnya di neraka Jahanam. (HR Tirmidzi)

  • orang yang ada ilmu lalu mengajarkannya yakni menyampaikan ilmu tersebut
Dari Mu’awiyah ra katanya: “Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, maka Allah membuat ia menjadi pandai dalam hal keagamaan.”  (Muttafaq ‘alaih)

Dari Abdullah Ibn Mas’ud r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang diberi kebaikan oleh Allah SWT ke atas seorang hambaNya maka akan diberi faham dalam agama dan mengilhamkan didalam hatinya perkara-perkara yang benar. 

(HR Bazzar, Tabrani)

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Nabi SAW bersabda:
“Sampaikanlah – kepada orang lain – ajaran yang berasal daripadaku, sekalipun hanya seayat belaka.  Percakapkanlah tentang kaum Bani Israil – yakni kaum Yahudi – dan tidak ada halangan apapun.  Dan barangsiapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja maka baiklah ia menempati tempat duduknya dari neraka.”   (Riwayat Bukhari)

Dari Abu Hurairah ra katanya: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang ditanya mengenai sesuatu ilmu, lalu ia menyimpannya – yakni tidak suka menerangkan yang benar, maka ia akan diberi kendali – dimulutnya – besok pada hari kiamat dengan kendali dari neraka.”
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

Dari Abu Umamah ra bahawasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Keutamaan orang alim atas orang yang beribadat ialah seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antara engkau semua.” “Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, juga para penghuni langit dan bumi, sampaipun semut yang ada di dalam liangnya, bahkan sampaipun ikan yu, niscayalah semua itu menyampaikan kerahmatan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia.”
Adapun yang selain Allah ialah memohonkan agar orang-orang yang mengajar kebaikan itu diberi kerahmatan oleh Allah.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

  • orang yang mendengar
Dari Ibnu Mas’ud ra katanya: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang yang mendengarkan sesuatu ucapan dari kami – yakni dari Nabi SAW – lalu ia menyampaikannya sebagaimana yang didengar olehnya.  Maka banyak sekali orang yang diberi berita itu lebih dapat mengingat-ingat – yakni lebih memperhatikan – daripada orang yang mendengarnya sendiri?”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

Dari Abdullah Ibnu Abbas r.a berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Kamu semua hari ini mendengar perkara-perkara keagamaan dariku, esok perkara-perkara ini didengari pula daripada kamu. Kemudian ia didengari pula dari orang-orang yang mendengarinya daripada kamu (kerana itu dengarlah dengan teliti dan sampaikanlah kepada orang-orang yang selepas kamu, supaya mereka dapat menyampaikan kepada orang-orang selepas mereka, dan urutan ini berterusan). (HR Abu Daud)

  • orang yang kasih pada majlis ilmu itu 
Maknanya orang itu suka pada majlis ilmu itu.  Ini termasuklah orang yang menyokong majlis ilmu itu, yang tolong carikan ustaz/penceramah untuk majlis ilmu, yang tolong menyediakan tempat, yang tolong membuat poster mengwar-warkan majlis ilmu, yang mencadangkan majlis ilmu, yang mempermudahkan majlis ilmu itu berlangsung dan sebagainya. 

Moga Allah lindung diri kita dari termasuk dalam golongan orang yang membenci majlis ilmu atau yang menghalang dari dapat berlangsungnya majlis ilmu...
Dari Abu Bakar ra meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Jadilah kamu seorang yang alim atau orang yang belajar ilmu agama atau orang yang gemar mendengar pengajian agama dengan teliti, atau menjadi orang yang mencintai ilmu dan ahli ilmu.  Dan jangan kamu menjadi orang yang kelima, yang mana kamu akan binasa.  Kelima ialah kamu membenci ilmu dan ahli ilmu.  (HR Tabrani)

Dari Abu Said al-Khudri ra dari Rasulullah SAW., sabdanya:
“Tiada sekali-kali akan kenyanglah seseorang mukmin itu dari kebaikan, sehingga penghabisannya nanti adalah Syurga.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

Di akhir tazkirah, ustaz berpesan agar kita semua bila mempelajari atau mendengar ilmu, sampai2 kan lah pula kepada ahli keluarga dan sahabat2 yang lain yang tidak berpeluang mendengar.  Ia merupakan salah satu usaha kita yang berharga dalam mencari saham akhirat yang InsyaAllah akan dapat membantu kita di sana nanti.. ameen

Wallahu'alam.

No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...