Perbanyakkanlah ucapan La ilaha illallah


Dari Jabir ra katanya: "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"Seutama-utama zikir ialah lafaz La ilaha illallah."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.


Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang paling banyak mendapat manfaat daripada syafaatku pada hari kiamat nanti ialah seorang yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya." (HR Bukhari)


(petikan dari kitab Riyadhus Shalihin)
........................................................

Nabi SAW telah bersabda:
"Zikir yang amat utama ialah: La Ilaha Illallah. Dan doa yang mulia ialah: Alhamdulillah."

Sabdanya lagi:
"Seutama-utama ucapan yang pernah kusebutkan, begitu pula para Nabi sebelumku, ialah: La Ilaha Illallah."

Bersabda Rasulullah SAW yang diriwayatkannya dari Allah Ta'ala:
"La Ilaha Illallah bentengKu, siapa yang memasuki bentengKu, terselamat ia dari azabKu."

"Perbaharuilah iman kamu! Para sahabat bertanya: Bagaimana caranya memperbaharui iman kami?? Jawab baginda: Perbanyakkanlah ucapan: "La Ilaha Illallah."

Sabdanya lagi:
"Subhaanallah (memenuhi) setengah mizan, dan Alhamdulillah memenuhinya, dan La Ilaha Illallah tiada dinding antaranya dengan Allah."

Sebuah riwayat lain mengatakan pula:
"Bahawasanya seseorang hamba apabila menyebut: "La Ilaha Illallah, maka setiap La Ilaha Illallah itu melintasi sesuatu kejahatan di dalam buku catatannya, melainkan dipadamkannya, sehingga ia menemui sesuatu kebaikan, lalu ia berdiam di sampingnya."

Riwayat yang lain lagi:
"Andaikata diletakkan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan seisinya di daun timbangan, dan diletakkan ucapan La Ilaha Illallah di daun yang lain, niscaya neraca La Ilaha Illallah akan menjadi lebih berat."

Kalimah Laa Ilaha Illallah begitu banyak sekali kelebihannya. Ia merupakan kalimah yang mesti diucapkan jika seseorang ingin memeluk Islam, dan bahawasanya sesiapa yang mengakhiri hayatnya dengan mengucap kalimat itu, nescaya ia akan memperoleh kebahagiaan yang abadi yang tiada celaka lagi sesudah itu.

(petikan dari kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman)
Imam Habib Abdullah Haddad
....................................................................

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud:
"....Dan berzikirlah engkau semua kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, supaya engkau semua berbahagia."   (al-Jumu'ah:10)

Dari Abdullah bin Busr ra bahawasanya ada seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak - yakni hukum-hukumnya sudah lengkap - atas diriku, maka beritahukanlah kepada saya akan sesuat yang saya dapat berpegang padanya." Beliau SAW bersabda: "Supaya lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik zikir ialah La ilaha illallah dan sebaik-baik doa ialah Alhamdulillah. (HR Tirmizi)


No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...